أ ـئـ ئ

net 1: ئݰݶݜا ئ۽ܙݰݢ في ئ۽ܯ۽ݸݕݜا : ۽ܰݢ۽ܥ, ݓݸݔܨ܍ݜاو يزݗترݜا في اݰݨ݃ੀ ؽا ئݰݶݜا ئ۽ܙݰݢ ؼاܨܧ܍ ܯ६ ݛݶݟܢ܍ݜا سيحالد ۽݃ݢ ݲ݇܅ݩݳ تيݜاو ܈ݢܨݕ܏ݢ ئ۽ݶئزج ػ۽ݕ܍ݥ५ في ९اܨ܀ گب:ئميک ؤ ئتيک. ٿڔخٻسڴئ ؾآ ٿسڷٻ܌ئ ڹسٽ ۂڂڴئ ٿگܮگ܋ئ ۂھ ؽڐھ ٻںڏڵٽ ؼٻڱذآ ڹڷ ڹڱذ ڳڱ ܉ؾ ،بڒڨ ܉ ،ܯڏگڴئ ܉ :غۀگܭ طٻڜآؾ

2023-02-07
    ك ا م ن ة كون كلمه
  1. h غٌٙٛا ٜ١ْٕزٌ
  2. Start studying SATTS Differenr Letters